Checklist

Kan groddar verkligen öka prestationsförmågan? Filip Larsen är docent i fysiologi vid Gymnastik- och idrottshögskolan och han har tillsammans med sina kollegor intresserat sig för hur ämnen från växter, så kallade fytokemikalier, kan skydda muskler och hjälpa idrottare att klara hårdare träning bättre. Nyfiken på att veta mer så läs den senaste studien på Idrott & Forskning som också visar att lågt blodsocker kan försämra återhämtningen.