Whistling Straits

Ordet bunker dyker först upp 1812 i Royal & Ancient rules of golf. Att sandbunkrar blev ett hinder i golf skedde förmodligen naturligt då de första golfbanorna anlades på sandområden som sammanlänkade hav och land – links. Väder och vind gjorde att sandsamlingar uppstod på sina ställen och efterhand började människan hjälpa naturen på traven genom att gräva gropar och flytta sanden dit eftersom det var klart svårare att slå från sand än gräs. Det sägs även att de tidigaste bunkrarna formades av får som grävde ner i svackor för att söka skydd från vinden. Ingen kan riktigt svara på hur många de är eller exakt varför det anlades så många som 1 000 bunkrar när Whistling Straits skapades. Ungefär 100 av dem hamnade på hål 18, de flesta till vänster. I denna utgåva skrev vår golfskribent Johan ett långt reportage om banan inför just Ryder Cup 2021. Då lades många av banans bunkrar igen för att underlätta för publiken, en drös byggdes om och hundratals täcktes av läktare och andra publikbekvämligheter.