PING

Knappt två månader efter att den premiuminriktade PLD-serien utökades är det nu dags för nästa puttersläpp från PING. Denna gång är det design- och teknologidrivna PING Putter-linjen som växer med sex nya modeller. Samtliga av dessa är välbekanta PING-huvuden som här omarbetas och anpassas till PING Putter-seriens karaktäristiska anslag.

Anser 2
Häl-tå-viktad bladmodell i en något längre och smalare profil. Kommer med fräst träffyta och en rå finish.

Anser D
Skapad med input från PINGs tourstall och beskrivs som en hybrid mellan Anser-bladet och ett mallethuvud – där den extra massan adderar stabiliserande egenskaper. Levereras med fräst träffyta och rå bländningsdämpande finish.

B60
Klassisk PING-modell som nu kommer med fräst träffyta och rå finish i en MOI-vänlig form. Kännetecknas av sin tunna övre kant, med avrundande ballast och centrerad siktlinje.

Tyne H 
Förenar den ursprungliga Tyne-modellen med en Anser-hosel, för ökad hjälp att hålla bladet rakt igenom träffögonblicket. Levereras med fräst träffyta. 

Fetch 
En modell som är synonym med den utfrästa håligheten i sulan. En designfunktion som kan användas för att plocka upp golfbollar med, men som också har en viktig prestandamässig funktion genom det höga MOI-värdet som adderas. Levereras med PING:s PEBAX-insert i träffytan.  

Ketsch G 
Precis som Fetch har denna modell ett utfräst hål i sulan, med samma MOI-främjande effekt. Har en PEBAX-insert i träffytan och en flermaterialskonstruktion som baseras på ett putterhuvud i aluminium samt en bottenplatta i rostfritt stål.

Samtliga av de nya modellerna är tillgängliga att förbeställas omedelbart hos återförsäljare världen över och kan anpassas efter stroke-typ, längd, lie, loft och grepp. Läs mer på @PING Golf