Inblick

Ökad hälsa, skolprestation och kunskap om natur, friluftsliv och allemansrätten i synnerhet samt chansen att få prova på golf är de starkaste ingredienserna. Närmare tusen elever har redan fått chansen till undervisning utomhus på golfbanan. Nu får ytterligare 400 skolbarn och deras lärare chansen att bekanta sig med golfen. Konceptet sprider sig över Sverige – och stöttas från och med i år av Svenskt Friluftsliv. Läs här om hur ”Golfbanan som utomhusklassrum” ger skolbarnen en möjlighet att lära sig mer om naturen och miljön genom att studera olika växt- och djurarter som finns på och runt golfbanan samtidigt som barnen får möjlighet att prova på golf.